Birželio 24 d. – nedirbsime

Pirkimo Taisyklės

 1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Blulita.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir UAB „Blulita“ sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Blulita.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.
 3. Jei UAB „Blulita“ negali pateikti klientui užsakytos prekės, per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžina klientui sumokėtus pinigus ir anuliuoja užsakymą.
  UAB „Blulita“ pasilieka teisę anuliuoti užsakymą ir dėl kitų priežasčių, informuodama klientą ir grąžindama klientui sumokėtus pinigus.
 4. Po to, kai UAB „Blulita“ patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo UAB „Blulita“ tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams).
  Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Blulita.lt raštu ar elektroniniu paštu info@blulita.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos.
  Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.
  Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis el. parduotuve Blulita.lt bus ribojamos.
 6. Blulita.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.
 7. Blulita.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
  • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
  • juridiniai asmenys.
 8. Draudžiama:
  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško UAB „Blulita“ sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Blulita.lt sistemos veiklą.
 9. Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lotyniškas ir/ar lietuviškas raides.
 10. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.
 11. Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį.
  Prieš išsiunčiant užsakymą, ar esant pastabų UAB „Blulita“ susisiekia su klientais.
 12. UAB „Blulita“ pasilieka teisę:
  • koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
 13. Klientai, pirkdami prekes Blulita.lt svetainėje, patvirtina, jog yra susipažinę su „prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis“.
 14. Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - patikrinti pakuočių būklę, jų turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.
  Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.
 15. Prekių kiekiai parduotuvėje yra riboti.
 16. UAB „Blulita“ įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasi prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų.
  Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
  Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino.
 17. Esant nenumatytų aplinkybių, UAB „Blulita“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
 18. Jeigu prekės kaina el. parduotuvėje ir kituose šaltiniuose nesutampa, laikytina teisinga el. parduotuvės kaina.
 19. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti:
  UAB „BLULITA“, info@blulita.lt, tel.: 8 52 653 532